Studentenkoor Amsterdam SKA

BOOM!

November/december 2013

Duurzaamheid. En wensen. En bomen. Wij weten er van alles van!

Het SKA bracht in november/december 2013 drie donderdagavonden serenades aan Amsterdamse bomen. Dit deden wij voor het project ‘Boom, Amsterdam is een opera’ van ‘De Nederlandse Opera’. Binnen dit project staat de relatie tussen muziek en duurzaamheid centraal en worden Amsterdammers uitgenodigd hun duurzame droom voor de stad Amsterdam met het grote publiek te delen.